Đường dây nóng:
Trích yếu
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành
Nơi ban hành
Loại văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
02/2016/QĐ-UBND 19/7/2016 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Yên khoá XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
Chi tiết
582/QĐ-TTg 28/4/2017 Quyết định phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực một thuộc vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2016-2020
Chi tiết
01/2016/TT-BNV 13/01/2016 Thông tư hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Chi tiết
04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
Chi tiết
1579/HD-UBND 08/9/2016 Kế hoạch, Hướng dẫn triển khai việc thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện
Chi tiết
1979/QĐ-UBND 19/7/2016 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ thành viên Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
Chi tiết
105/QĐ-UBND 23/01/2017 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện năm 2017
Chi tiết
2643/QĐ-UBND 23/9/2016 Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện Bắc Yên
Chi tiết
2644/QĐ-UBND 23/9/2016 Quyết định ban hành Danh mục văn bản trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử sử dụng trong phần mềm Quản lý văn bản liên thông
Chi tiết
1608/2015/QĐ-UBND 27/8/2015 Quyết định ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao
Chi tiết
435/QĐ-UBND 19/02/2013 Quyết định về việc ban hành Quy chế phối hợp làm việc giữa các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND huyện Bắc Yên
Chi tiết
10/CT-UBND 17/5/2017 Chỉ thị về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
Chi tiết
68 - KH/HU 20/02/2017 Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ nay đến năm 2020
Chi tiết
72- KH/HU 21/03/2017 Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2017
Chi tiết
06 -HD/HU 21/3/2017 Hướng dẫn học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt chi bộ, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội ở c
Chi tiết
112-CV/BTGHU 21/3/2017 Công văn về việc gửi chuyên đề năm 2017
Chi tiết
582/QĐ-TTg 28/4/2017 Quyết định phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực một thuộc vùng dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2016-2020 p2
Chi tiết
2041/STC-TCHCSN 13/6/2017 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 16/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh
Chi tiết
70/2017/NĐ-CP 06/6/2017 Nghị định quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
Chi tiết
135/BC-UBND 02/7/2017 Báo cáo kiểm điều sự chỉ đạo điều hành
Chi tiết
CV-UBND 2/1/2018 Hàng chính
Chi tiết
01/KH-UBND 02/1/2019 Tổ chức lễ mừng thọ Người cao tuổi đầu xuân kỷ hợi 2019
Chi tiết
275/BC-UBND 31/12/2018 Báo cáo khắc phục sau kiểm tra cải cách hành chính và hoat động công vụ năm 2018
Chi tiết
14/UBND 23/1/2019 công văn tham gia tổ chức Hội hoa xuân Kỷ hợi năm 2019
Chi tiết
01 1/5/2019 Test
Chi tiết
34/BC-UBND 22/3/2019 báo cáo 20 3
Chi tiết
34/BC-UBND 22/3/2019 BC 20 3
Chi tiết
01 01/01/2019 Test
Chi tiết
01 01/01/2019 Test
Chi tiết
01/KH-UBND 02/1/2019 Tổ chức lễ mừng thọ Người cao tuổi đầu xuân kỷ hợi 2019
Chi tiết
03/KH-UBND 9/1/2019 tổ chức tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn
Chi tiết
04/KH-UBND 10/1/2019 Tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao mừng Đảng, mừng xuân trước và sau tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
Chi tiết
91/QĐ-UBND 4/6/2019 Công bố ngày bầu cử tiểu khu trưởng, tiểu khu phó nhiệm kỳ 2018 - 2020
Chi tiết
CV-UBND 27/7/2019 CV 193
Chi tiết
193-UBND 28/7/2019 193
Chi tiết
01/HD-UBND 20/9/2019 KH Hướng dẫn bình xét GĐVH, TKVH
Chi tiết
95/KH-UBND 28/7/2019 KH rằm trung thu
Chi tiết
100/KH-UBND 3/10/2019 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục; công tác tổ chức bán trú, vệ sinh, cảnh quan môi trường tại các trường học trực thuộc trên địa bàn thị trấn Mộc Châu năm 2019
Chi tiết
75/QĐ-UBND 27/8/2019 Quyết định thành lập BCĐ, BTC đêm hội trăng rằm
Chi tiết
02/KH- BCĐ 3/9/2019 kê hoạch Kiểm tra, đánh giá, công nhận duy trì đạt chuẩn PCGD cho trẻ em năm tuổi, PCGD Tiểu học - XMC, PCGD Trung học cơ sở năm 2019
Chi tiết
Online:1
Hôm nay:13
Hôm qua:18
Tổng số: 75567
Không có video - Upload lại link