Đường dây nóng:
STT Họ và tên Chức danh chính Điện thoại Địa chỉ email
UBND thị trấn
1 Lê Thị Thanh Thủy Chủ tịch UBND thị trấn 0911211688 lethuyktxhmc@gmail.com
2 Phùng Tiễn Dũng Phó Chủ tịch HĐND thị trấn 0976767469 dungmc68@gmail.com
HĐND thị trấn
2 Bùi Trọng Trường Phó chủ tịch HĐND thị trấn 0983268339 truongvptt@gmail.com
1 Vũ Thị Hoa Chủ tịch HĐND thị trấn 0977867510 hoahdtt@gmail.com
Đảng ủy
3 Nguyễn Thị Huyền Phó chủ tịch UBND thị trấn 0948917599 nguyenthihuyenubnd@gmail.com
1 Nguyễn Quốc Tuyển Bí thư thường trực Đảng ủy thị trấn
2 Vũ Thị Hoa Phó Bí thư thường trực Đảng ủy 0977867510 hoahdtt@gmail.com
Online:2
Hôm nay:15
Hôm qua:18
Tổng số: 75569
Không có video - Upload lại link