Đường dây nóng:

Tổng kết công tác xây dựng xã, thị trấn điển hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Cập nhật: 2022-12-16 09:48:41
Lượt xem: 131

Ngày 13/12, Ban chỉ đạo xây dựng, xã, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Mộc Châu tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2022.

     Năm 2022, Ban Chỉ đạo huyện đã lựa chọn xây dựng xã Phiêng Luông và thị trấn Mộc Châu thành xã, thị trấn điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong quá trình triển khai, Ban Chỉ đạo huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với xã Phiêng Luông và thị trấn Mộc Châu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tăng cường nắm tình hình địa bàn, thực hiện tốt công tác quản lý cư trú; vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm. Củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình tổ chức quần chúng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” ở cơ sở. Đến nay, 100% khu dân cư đã xây dựng quy ước và thực hiện tốt quy ước cộng đồng; các vụ việc mâu thuẫn, bất hòa trong nội bộ nhân dân được giải quyết kịp thời ngay tại cơ sở, không để phức tạp, kéo dài làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Qua đánh giá, xã Phiêng Luông và thị trấn Mộc Châu đạt 19/19 tiêu chí trong Bộ tiêu chí về xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã, thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân được nâng lên, qua đó góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại cơ sở.

Nhân dịp này UBND huyện đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng xã Phiêng Luông và thị trấn Mộc Châu điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022.

Tác giả: BAN BIÊN TẬP
Online:1
Hôm nay:16
Hôm qua:18
Tổng số: 75570
Không có video - Upload lại link