Đường dây nóng:

Thị trấn Mộc Châu ra quân thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2

Cập nhật: 2021-07-08 03:08:33
Lượt xem: 242

Ngày 1/7, Thị trấn Mộc Châu ra quân triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 trên địa bàn thị trấn Mộc Châu. 

Cuộc tổng điều tra kinh tế được thực hiện từ ngày 1 - 30/7, nhằm thu thập thông tin của trên 1.300 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn thị trấn Mộc Châu. Nội dung thông tin thu thập trong tổng điều tra giai đoạn 2 gồm: Kết quả sản xuất kinh doanh, số lượng, quy mô, lao động, mức độ ứng dụng thông tin của đơn vị điều tra…

Ban chỉ đạo điều tra Thị trấn Mộc Châu đã huy động 11 điều tra viên thực hiện điều tra tại 12 tiểu khu. Những người được chọn tham gia cuộc điều tra có trình độ nghiệp vụ, kỹ năng điều tra và sử dụng thành thạo thiết bị di động điện thoại thông minh, máy tính bảng để thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin tại địa bàn.

 

 

Các điều tra viên phải trực tiếp đến từng cơ sở để phỏng vấn, thu thập thông tin đảm bảo thống kê đầy đủ, chính xác, kịp thời. Việc sử dụng công nghệ thông tin với cách làm phù hợp, chính xác nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho công tác điều tra cũng như từng điều tra viên, giúp các nhà hoạch định chính sách có căn cứ thực tiễn phù hợp để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

 

Tác giả: BAN BIÊN TẬP
Online:2
Hôm nay:13
Hôm qua:18
Tổng số: 75567
Không có video - Upload lại link